Produkty Eco Light Tunnel posiadają niezbędne atesty i pozwolenia budowlane:

Znak „B” certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej

Atest Państwowego Zakładu Higieny

Aprobata techniczna. Badania wykonane przez ITB, Warszawa. (AT-15-8914/2012)