Dijo Baking Horeca Service – ul. Zabrodzie 28, Wrocław

System świetlików rurowych doświetlających halę produkcyjną, hłodnię i halę magazynową.