Dolnośląska Szkoła Wyższa – ul. Wagonowa 9, Wrocław.

Realizacja systemu doświetlenia światłem dziennym pomieszczeń dydaktycznych oraz administracyjnych szkoły.