Salę wykładową oraz przylegające pomieszczenia oświetlono świetlikami rurowymi Eco Light Tunnel zmodyfikowanymi do projektu. Wyposażone były w kwadratowe rozpraszacze oraz zintegrowany systemem zaciemniania.

Pozwala to na korzystanie zarówno ze światła dziennego jak i zaciemnienie sali w razie potrzeby przeprowadzenia prezentacji multimedialnej.