Produkty Eco Light Tunnel posiadają niezbędne atesty i pozwolenia budowlane:

Znak „B” certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej

Atest Państwowego Zakładu Higieny

Krajowa Ocena Techniczna

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych