Biuro bez okien, a norma oświetleniowa

Świetliki tunelowe Eco Light Tunnel są szczególnie zalecane w miejscach pracy. Często są jedyną możliwością dostarczenia intensywnego światła naturalnego do stanowiska pracy.

Na zdjęciach widać biuro, które pozbawione jest zupełnie okien we wszystkich pomieszczeniach. Pozwala to na projektowanie i aranżowanie przestrzeni z dużą swobodą i wygodą.
Do oświetlenia całego biura wykorzystano osiem świetlików z rurą UltraBright.

  • 1x 85 cm
  • 4x 55 cm
  • 3x 35 cm

PROBLEM

Część budynku byłą pozbawiona okien. W związku z tym nie można było przestrzeni wykorzystać do codziennego funkcjonowania biura.

ROZWIĄZANIE

W celu umożliwienia bezpiecznej i komfortowej pracy zamontowano świetliki tunelowe Eco Light Tunnel. Zapewniają one naturalne światło o dużej intensywności w ciągu dnia. Rozwiązują w kwestii oświetlenia problemy z BHP i PIP w pomieszczeniach pozbawionych dostępu do okien i dachu.

Wejście do takiego biura z zewnątrz jest naturalne. Oświetlenie jest przyjemne, miękkie, nierażące, ale intensywne. Większość osób dopóki nie rozejrzy się po ścianach, nawet nie zauważa, że w pomieszczeniu nie ma okien.

Jest to rozwiązanie pozwalające lepiej wykorzystać przestrzenie w zarówno w obiektach wielkopowierzchniowych jak i przykładowo zaadaptowanych obiektach gospodarczych.

Świetliki rurowe a norma oświetleniowa

W Polsce obowiązują przepisy unormowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskich Normach:

  • PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
  • PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Według powyższych dokumentów należy zapewnić :

– odpowiednie natężenie światła na płaszczyźnie pracy wzroku.
– równomierne poziom luminancji we wnętrzu, tak aby nie występowały duże różnice w poziomie oświetlenia.
– światło i/lub otoczenie miejsca pracy nie powodujące olśnienia dekontrastującego i odbiciowego
– ograniczenie migania światła

Jak te założenia mają się do produktów Eco Light Tunnel?
Świetliki mogą spełnić wszystkie wymienione kryteria gdyż światło dostarczane przez nie jest:
– naturalne, dające pełne odwzorowanie kolorów,
– o dużej intensywności,
– bez efektu migotania,
– równomiernie rozproszone.

W związku z powyższym same świetliki rurowe Eco Light Tunnel mogą być wystarczającym źródłem światła w miejscu pracy przez większość czasu. W przypadku bardzo ciemnych dni poziom natężenia samego światła dziennego może być zbyt niski. W takich sytuacjach można zastosować opcjonalną oprawę oświetleniową wewnątrz świetlika, pozwalającą na zamontowanie źródła światła sztucznego.

Ile światła może dostarczyć świetlik Eco Light Tunnel z rurą UltraBright

Średnica Maksymalnie Średnio
85 cm 37000 lm 20000 lm
55 cm 16000 lm 8000 lm
35 cm 6500 lm 3200 lm
25 cm 3000 lm 1300 lm

Jakie są obowiązujące natężenia światła wg norm oświetleniowych.

Normy określają poziomy natężenia oświetlenia obszaru pracy wzroku zarówno na stanowisku pracy jak i w jego bezpośrednim otoczeniu.

Przykładowe wartości określane przez normy znaleźć można w poniższej tabeli.

Rodzaj wnętrza lub wykonywanej czynności Wymagane natężenie oświetlenia
Strefy komunikacji i korytarze 100 lx
Pomieszczenia magazynowe 100 lx
Klatki schodowe 150 lx
Hol budynku 200 lx
Półki z książkami 200 lx
Strefa pakowania, ogólne prace mechaniczne 300 lx
Przedszkola, żłobki, sale lekcyjne w szkole 300 lx
Strefa sprzedaży w sklepach 300 lx
Segregowanie i kopiowanie dokumentów 300 lx
Czytelnie w bibliotece 500 lx
Pisanie ręczne, obsługa komputera 500 lx
Sale konferencyjne 500 lx

Comments are closed.